Esc codes:
Code Function Hatása
A Insert mode on Beszúrási üzemmód bekapcsolása
B Bottom-right corner jobb-alsó sarok kijelölése
C Insert mode off Beszúrási üzemmód kikapcsolása
D Delete line Sortörlés
I Insert line Sor beszúrása
J Jump the begin of line Sor elejére ugrás
K Jump to the last char Az utolsó karakterre ugrás
P Clear to cursor A cursor-ig töröl
Q Clear from cursor A cursor-tól töröl
R Clearscreen + smaller workplace (1,1) Képernyőtörlés+"1,1"-el kisebb munkaterület
T Top-left corner Bal-felső sarok kijelölése
V Scroll up Scroll felfele
W Scroll down Scroll lefele
Monitor commands:
Command Description Example
A Assemble A 2000 SEI
D Disassemble tól-ig D 2000 2100
F Fill - tól-ig-mivel F 2000 3000 EA
G Go (Run) G 2000
L Load L"filename",8
M Memory list tól-ig M 2000 2100
H Hunt (Keresés) tól-ig-mit H 2000 3000 78
R Registers R
S Save S"filename",8,2000,3000
T Transfer mettől-meddig-hova T 2000 3000 1000
X Exit to basic X
TED registers:
Register Function
0xFF00 timer 1 low byte
0xFF01 timer 1 high byte
0xFF02 timer 2 low byte
0xFF03 timer 2 high byte
0xFF04 timer 3 low byte
0xFF05 timer 3 high byte
0xFF06
 • bit 7 test bit
 • bit 6 ecm on
 • bit 5 hires on
 • bit 4 screen on
 • bit 3 25 rows (0 24 rows)
 • bit 2-0 vertical scroll position
 • 0xFF07
 • bit 7 reverse off (0 on)
 • bit 6 read only NTSC (0 PAL)
 • bit 5 freeze horicontal position?
 • bit 4 multicolor on
 • bit 3 40 columns (0 38 columns)
 • bit 2-0 horizontal scroll position
 • 0xFF08 input latch (0 input low), write reloads latch
  0xFF09 interrupt request
 • 7: interrupt
 • 6: timer 3
 • 5: 1
 • 4: timer 2
 • 3: timer 1
 • 2: lightpen
 • 1: rasterline
 • 0: 1 (asl quitting)
 • 0xFF0A interrupt enable
 • 7: 1
 • 6: timer 3
 • 5: 1
 • 4: timer 2
 • 3: timer 1
 • 2: lightpen
 • 1: rasterline
 • 0: irq rasterline bit 8
 • 0xFF0B 7-0: irq rasterline 7-0
  0xFF0C
 • 7-2: 1
 • 1,0: cursorpos bit 9,8
 • 0xFF0D cursorpos bit 7-0
  0xFF0E tone channel 1: frequency 7-0
  0xFF0F tone channel 2: frequency 7-0
  0xFF10
 • 7-2: 1
 • 1,0: tone channel 2 bit 9,8
 • 0xFF11
 • 7: sound reload
 • 6: tone 2 noise on (tone 2 must be off for noise)
 • 5: tone 2 tone on
 • 4: tone 1 on
 • 3-0: volume 0-8 (above 8 are all 8)
 • 0xFF12
 • 7,6: 1
 • 5-3: bitmap address bit 15-13
 • 2: charactermemory in rom (0 ram)
 • 1,0: tone 1 frequency bit 9,8
 • 0xFF13
 • 7-2: chargen address bit 15-11
 • 2: chargen address bit 10 (only used when reverse is off)
 • 1: single clock in overscan area (0 double clock)
 • 0: ram (0)/rom status
 • 0xFF14
 • 7-2: video address bit 15-10
 • 1,0: 1
 • 0xFF15
 • 7: 1
 • 6-0: backgroundcolor
 • 0xFF16
 • 7: 1
 • 6-0: color1
 • 0xFF17
 • 7: 1
 • 6-0: color2
 • 0xFF18
 • 7: 1
 • 6-0: color3
 • 0xFF19
 • 7: ?
 • 6-0: framecolor
 • 0xFF1A
 • 7-2: 1
 • 1,0: bitmap reload(cursorpos2) bit 9-8
 • 0xFF1B bitmap reload bit 7-0
  0xFF1C
 • 7-1: 1
 • 0: current rasterline bit 8
 • 0xFF1D current rasterline bit 7-0
  0xFF1E 7-0: current rastercolumn /2 (0 begin visible window area)
  0xFF1F cursorblink?
 • 7: ?
 • 6-3: blink counter
 • 2-0: vsub
 • 0xFF3E write switches to rom
  0xFF3F write switches to dram
  Tipps and tricks:
 • ha valamit betöltesz, nem mindig triviális, hogy hova kerültek az adatok. Ezt megállapíthatod a $9D-$9E -n levő címből
 • $8000 feletti tartomány láthatóvá tétele a ROM helyett: >7f8 80
 • "Standard" logomask - k=0:fori=0to39:forj=0to7:poke3075+(j*40+i),k:k=k+1:nextj:nexti Useful programs:
 • Editors. (Gfx, Music, Char, Fli, Anim) (zipped progs): Editors
 • Packers. (zipped d64 file): Packers
 • Converters for muzaxs. (zipped d64 file): Converters Links:
 • Commodore plus/4 Hardware Manual